Mærkesager

LIBERALE MÆRKESAGER 

At være liberal i kommunal politik kan nogen gange være lidt abstrakt da meget af den politik der føres, dikteres fra Chirstiansborg. Hos Liberal Alliance er vi dog sikre på at det er i en nære velfærd i dagligdagen at de største gevinster kan hentes for vores ambtion om at skabe et samfund med frihed, værdighed og muligheder.


At være liberal handler om selv at tage ansvar. Ansvar for sig selv, for sine nærmeste men også for dem, som ikke selv har muligheden. Det handler om gode liv og værdighed og vores grundlæggende tro på at myndige borgere næsten altid ved hvad det gode liv og værdighed betyder for dem og ikke har brug for en velmenende politikkers umyndiggørende pakkeløsninger.


Liberal velfærd er selvbestemmelse og hensynet til individuelle behov, også når man har brug for hjælp. Det er i vores opfattelse kommunens pligt at afdækkke behovet men når først behovet er konstateret så bør ansvaret i så stort omfang som muligt overgå til den enkelte borger. Det er borgeren der kærer sig om sin sundhed, det er borgeren der kærer sig om der bliver gjort ordentligt rent og det er borgeren der kærer sig om at man trænger til endnu et bad eller få skriftet sengetøj. 


Liberal alliance taler meget om frit valg, pengene skal følge borgeren, privatisering og afbureaukratisering men det gør vi kun for at få udviklet de bedste løsninger for os alle,  borgerne. Det er i den direkte, uforstyrrede relation imellem modtagere og udbydere at de bedste løsninger udvikles. Det er i den relation at den innovation og skaberkraft som vi er så kendte for her i Danmark har mulighed for at udfolde sig bedst. Vil kommunen vide om en udbyder gør det godt, så kan de tælle hvor mange modtagere, der stadig bruger udbyderen. Simpelt, enkelt, myndigt og liberalt.


Og ja, så mener vi helt principielt at ikke en unødvendig krone bør opkrævet i skat og at det er kommunens fineste ansvar at bruge borgerens skattepenge med respekt. Pengene har det bedst i borgerens egne lommer. 

KLIMA & MILJØ

Vi skal passe på naturen i Køge kommune, det er alles ansvar. Og vi har en bunden opgave i forhold til at sigte mode ægte klimaneutralitet. Men klima og miljøpolitik skal være baseret på fakta og fokuseres der hvor det giver størst mulig positiv gevinst for pengene. Borgerne er klar til at investere i tiltag i deres private hjem hvis rammerne er i orden. Klima og Miljøpolitikken i Køge skal ikke defineres af snævre politiske interesser , feel good mentalitet eller projektmageri.


Fremtidens energiforsyning består først og fremmest af elektricitet og til dels brint og syntetiske brændstoffer. Køge kommune skal sikre opbygningen af den nødvendige infrastruktur som gør det muligt. Det skal bla. ske gennem samarbejde med private firmaer og udbydere af infrastruktur. Der skal være lade pladser nok selv i boligområder med lejligheder eller rækkehuse til at folk trygt kan investere i elbiler.

Kommunen skal først og fremmest byde ind med effektiv sagsbehandling og rydde bureaukrati af vejen for en hurtig udrulning af f eks. ladestandere.


Den reneste og billigste energi man har er den man ikke bruger. Kommunens investeringer i fremtiden skal tage energiforbrug med i ligningen når der skal prioriteres mellem renovering og nybygning. Private boligejerer / boligforeninger skal indrages i arbejdet med at reducere energiforbruget til Boligopvarmning og i Liberal Alliance er vi sikre på at der er mange der ønsker at komme i gang og måske droppe ferien et år for istedet at energirenovere deres bolig. 


Der skal være nem adgang til natur for alle i Kommunen og vi skal også se på støj som et problem der påvirker folks sundhed. Der bør ikke bygges boliger tættere end 1 km på Motorveje. Dyre Støjværn er ikke løsningen, bare se på Bjæverskov.


Danske landmænd og kvinder knokler hver dag for at levere gode og sunde fødevarer til os alle. De elsker naturen og fortjener respekt og ikke mistænkeliggørelse. I Liberal Alliance er vi sikre på at de alle vil bidrage positivt til en omstilling henimod produktionsmetoder som giver et lavere CO2 aftryk. Det vil ske gennem investeringer i elektriske køretøjer og omdannelse af gylle til lugtfri gødning. Ganske enkelt gennem udvikling og anvendelse  af ny teknologi og optimering af produktionsmetoder. Dansk landbrug skal ikke afvikles.


Køge kommune har en fantastisk kombination af by, land og strand. Det skal vi værne om, men der skal selvfølgelig være plads til udvikling i kommunen både med hensyn til boliger og erhverv. Liberal Alliance vil sikre balance i tingene.

ÆLDRE OG SENIOR

Man skal glæde sig til at blive gammel i Køge kommune. Hvad enten man er 65 , 75 eller 85 år skal der være attraktive boligformer og en værdig ældrepleje når behovet opstår.


I liberal Alliance er fokus 100% på den ældre. Der er mennesket som er i fokus og alle skal behandles med respekt . Derfor vil Liberal Alliance arbejde for at der kommer ægte valgfrihed når det gælder Ældrepleje, Hjemmehjælp, Levering af måltider osv.


Vi sidder ikke fast i gammel vanetænkning som siger at velfærd kun kan leveres af en offentlig organisation som efterhånden har svært ved at hænge sammen. I liberal Alliance er vi overbevist om at alle vinder på at vi får opbygget et økosystem af større og mindre serviceleverandører drevet af ildsjæle og private sociale entreprenører. Alle vinder også de medarbejdere som ønsker at arbejde i kommunalt regi.


Demografien ændrer sig de kommende år så det er en bunden opgave at Køge kommune udvikler langtidsholdbare løsninger til rekruttering og fastholdelse af dygtige omsorgsmedarbejdere i kommunen. Ved at give medarbejdere et frit valg mellem flere arbejdsgivere , sikres det at der er lang større chance for at de bliver i faget og bliver i Køge kommune. Mindre topstyring og mere indflydelse på eget job er et nøgleord som kan sikre den bedste service over for seniorer i kommunen og give tryghed hos de pårørende.


ERHVERV

Med placeringen af Køge i et knudepunkt på Sjælland har vi alle muligheder for at være et attraktivt sted at placere en virksomhed . Det er derfor uforståeligt at vi ligger på en 60. plads over Danmarks mest SMV venlige  kommuner og det vidner om en mangel på fokus de sidste 4 år. Nogle af de punkter som stikker ud er bl.a adgang til parkering , Kommunens evne til at få ledige i arbejde samt kendskab til erhvervshuse og adgang til rådgivning. I undersøgelsen er der også en stor andel af utilfredse i forhold til tilpasning af udbud til SMV’er.


Det er vigtigt at der er gode arbejdspladser. overalt i kommunen og at der kommer flere til , i takt med at der udstykkes flere byggegrunde. Jo flere i kommunen der bor tæt på deres arbejdsplads jo mindre energi skal der bruges på transport og jo mindre pres bliver der på motorvejen ind mod København.

Så god erhvervspolitik kan også være god Klimapolitik.


Køge kommune skal møde de små erhvervsdrivende med tillid og service og ikke med nidkærhed, kontrol og mistænkeliggørelse. Det skal sikres at de små erhverv ikke pålægges udgifter/afgifter som stiller dem dårligt i forhold til konkurrenter i andre kommuner i nærheden.


Liberal Alliance vil sikre en gennemgang af parkeringsregler og afgifter i Kommunen. Som det er i dag koster det handelslivet penge hver gang en handlende kører til Ringsted i stedet for til Køge by som et eksempel. Det er en skandale som det område har udviklet sig. 

UNGDOM & SKOLE

Det skal være fedt at være ung i Køge kommune. Der er mange gode tiltag i kommunen som det er i dag. Der kan nævnes Køge musikskole, og de mange idrætsforeninger rundt om i kommunen. Man møder engagerede medarbejder og rigtig mange frivillige. Det skal vi alle påskønne og bakke op om også langt mere end der gøres i dag. 


Der er dog tydelige problemer med ungdomskriminalitet , unge der forlader folkeskolen uden at kunne læse , skrive eller regne ordentligt. Det skal der rettes op på de næste 4 år. Det nuværende byråd har ikke gjort det godt nok.


Det er tydeligt at der mangler tilbud til de 16-18 årige i weekenden når de sociale kontakter skal plejes. “Hyggedruk” ved skoler og daginstitutioner og idrætsfaciliteter er et voksende fænomen. Og selvom mange af den unge opfører sig ordentligt følger der ofte affald, hærværk og smadrede flasker med som slut resultat. Det er ikke acceptabelt men også et symptom på flere underliggende problemer. Der ligger et stort ansvar hos den enkelte og hos familierne . I liberal Alliance er det i første omgang altid det personlige ansvar som skal adresseres først. Ansvar hos den unge, ansvar hos forældre. I den nye Byrådsperiode skal det undersøges nærmere om der er tilbud der skal justeres eller om der kan etableres tilbud i privat regi.I det arbejde skal de unge selvfølgelig inddrages. 


Folkeskolen skal udvikles og de private alternativer respekteres og involveres. Det er ikke nødvendigvis penge der mangler selvom det selvfølgelig giver mulighed for at reducere klassekvotienter eller indsætte hjælpelærere hvis budgettet er større. Først og fremmest skal skolerne sættes fri og den forfejlede skolereform skal laves om. Større frihed til skoleledelse og lærere , medindflydelse osv er instrumenter vi ved virker. Skolelederne i Køge kommune kan godt bære ansvaret. En kæmpe del af problemet i skolen er mangel på ro i timerne, nogle gange en eklatant mangel på opdragelse hjemmefra. Der er et personligt ansvar der skal løftes hos nogle forældre, men med større frihed til skoleledere giver det også mulighed for at undervise nogle elever på måder som ikke kræver at de sidder stille en hel dag. Med andre ord kan en mere fleksibel skole rumme udfordringerne på en måde som gavner alle elever og lærere. 

Stort set alle jobs i dag rummer elementer af IT. Derfor vil alle sektorer , offentlige som private have langt større muligheder for at høste gevinsterne fra digitalisering, hvis alle som forlader folkeskolen har tilegnet sig kompetencen at kunne skrive simple computerprogrammer som et minimum. Liberal Alliance vil sikre at Køge kommunes elever er bedre til IT og programmering end de er til at sy på symaskine når de forlader folkeskolen. 

KULTUR

Kultur er noget mennesker gør og er en essentielt del af det at være menneske. Musik, kunst,  natur, torvedage, kirker, festivaller, sportsforeninger, fastholdte traditioner, byfester og store fodboldklubber er blandt meget andet med til at skabe det rum, hvor mennesker i fælleskab udfolder deres liv. I Liberal Alliance ønsker vi et rigt kulturliv i hele Køge kommune, men mange muligheder og tilbud. 


Vi ønsker at støtte den private initiativ fri, lade ideer vokse og forgå og ikke begræde at fortiden er forsvundet men glæde os over muligheden for at genopdage fællesskabet,  at redefinere den gode oplevelse og at genskabe samhørighed. 


I Liberal alliance tror vi på decentralisering og selvbestemmelse og at det ikke er kommunens ansvar at støtte aktiviteter som er selvbærende. Kommunen skal hjælpe med at holde kulturlivet rigt, mangfoldigt og eksperimenterende og ikke at fastholde eller gentage fordi det har vi altid gjort. Kulturen er i konstant bevægelse og sådan vil det heldigvis altid være.